SKAFTÖGÅRDENS VÄNNER


SKAFTÖGÅRDENS VÄNNER

Skaftögårdens Vänner är en kooperativ ekonomisk förening som startades 2021 för att bevara och varsamt utveckla lägergården på Skaftö som en hållbar mötesplats vid havet, av och för många. Vi vill att denna plats ska få vara en plats som många kan nyttja för gemenskap och semesterliv. Detta gör vi genom att hyra ut gården till föreningar, organisationer och privatpersoner med intresse av att ha kurser eller lägerverksamhet i vackra omgivningar.


Initiativet att bilda en förening har tagits av människor med stark koppling till platsen, som varit på många läger på gården och ser dess nuvarande värde och potential. Genom att bevara och nyttja lägergården kan Skaftö fortsätta upptäckas och älskas av många och den lokala handeln och besöksnäringen stärkas.

Adress: 

Skaftögården SKAFTÖ

451 78 Fiskebäckskil

För bokningar: 

För frågor om föreningen: 

Kontaktperson Per Hallström+46(0)736214001

E-post

info@skaftogarden.com


OM LÄGERGÅRDEN

Fastigheten är sex hektar stor och sträcker sig över klippor och ängar ner till havet. Tre fjärdedelar av ytan ligger i naturskyddat område och en tredjedel är strandskyddat. Hela fastigheten ligger inom riksintresset för friluftsliv och Bohusleden passerar även nära.


Lägergården byggdes som en barnkoloni på 1940-talet. Den befintliga gårdsmiljön består av en huvudbyggnad med 13 enkla sovrum, två allrum, ett stort kök, en liten lägenhet och källare med dusch. På gården finns ett fristående toaletthus och ett enkelt pingishus. Från lägergårdens allrum och terrass kan man sommartid se solnedgången över Västerhavet och Lysekil.


Byggnaderna har underhållits sparsamt innan Skaftögårdens Vänner tog över och en varsam renovering har inletts med hjälp av medlemmars engagemang och bl.a. kulturmiljöbidrag från länsstyrelsen.


ETT HÅLLBART PROJEKT

Skaftögårdens Vänner vill bevara och försiktigt utveckla denna plats som redan är väl anpassad till miljön och utformad för större grupper. Det är ett både ekologiskt och socialt hållbart sätt att förvalta en fin plats åt eftervärlden.


Även mindre och obebyggda fastigheter nära havet säljs för summor på uppemot tio årslöner för en genomsnittlig svensk. Men att gå ihop och hjälpas åt att investera i en fastighet där många ryms anser vi vara både ekonomiskt och socialt mer hållbart. Att köpa och tillgängliggöra gården är ett hållbart och framtidsinriktat sätt att tänka ekonomiskt. 

Föreningen arbetar för att öka den biologiska mångfalden genom att omvandla delar av de stora gräsytona till blommande ängar och låta skogen vara full av död ved.


Alla reparationer och underhåll sker med klimat och miljö i fokus med återbruk och traditionella material som trä och linoljefärg.


Försiktigt utvecklar vi en plats som möjliggör för människor med olika förutsättningar och från olika delar av landet att kunna vistas här på läger, kurser eller med släkt och vänner.