SKAFTÖGÅRDENS VÄNNER

Var med och gör någonting stort – tillsammans!


SKAFTÖGÅRDENS VÄNNER

Skaftögårdens Vänner är en nystartad kooperativ ekonomisk förening som har bildats för att bevara och varsamt utveckla lägergården på Skaftö som en hållbar mötesplats vid havet, av och för många. Vi vill att denna plats ska få vara en plats som många kan nyttja för gemenskap och semesterliv. Detta gör vi genom att hyra ut gården till föreningar, organisationer och privatpersoner med intresse av att ha kurser eller lägerverksamhet i vackra omgivningar.


Initiativet att bilda en förening har tagits av människor med stark koppling till platsen, som varit på många läger på gården och ser dess nuvarande värde och potential. Genom att bevara och nyttja lägergården kan Skaftö fortsätta upptäckas och älskas av många och den lokala handeln och besöksnäringen stärkas.

Var med och rädda en unik och fantastisk plats

– investera i ett socialt och hållbart projekt!

Läget vid havet och byggnadens storlek och utformning utgör tillsammans en unik kombination som vi är övertygade om att det finns en stor efterfrågan på.


I syfte att driva verksamheten behöver Skaftögårdens Vänner det kapital som du kan bidra med. Vi erbjuder den som har möjligheten att investera i ett socialt och ekologiskt hållbart företagande som gynnar hela Skaftö.

INVESTERA I FÖRENINGEN

Skaftögårdens Vänner behöver det kapital som du kan hjälpa till  med. Vi har kommit en bit på vägen men välkomnar alla investeringar, stora som små

För dig som vill stötta den ekonomiska föreningen Skaftögårdens vänner finns möjlighet att gå med som investerande medlem eller bidra med en förlagsinsats.


Kapital som investeras i den ekonomiska föreningen Skaftögårdens Vänner har i första hand använts för att köpa fastigheten (Skaftö 1:54). Det betyder att pengarna i praktiken är säkert placerade i en stor fastighet vid havet på en av Bohusläns attraktivaste öar. Vi behöver nu kapital till att restaurera gården samt att betala av det banklån vi tagit i samband med köpet.


INVESTERANDE MEDLEM

Som investerande medlem går du in med en medlemsinsats på 125 000 kronor precis som vanliga medlemmar. Vi ser positivt på möjligheten att gå in med en större insats, vilket ger dig en större andel av föreningen men inte fler röster på föreningens årsmöte. Du behöver inte delta i föreningsarbetet och får inte möjlighet att bo på gården annat än som hyresgäst, likt vem som helst. Du har dock rösträtt och förtur till att hyra gården eller enstaka rum när det är möjligt.


Lagen som reglerar ekonomiska föreningar anger att de investerande medlemmarnas rösträtt i vissa situationer är begränsad för att inte komma majoritet. Detta för att skydda de aktiva medlemmarnas inflytande över föreningen eftersom dessa även lägger tid och engagemang i verksamheten. Medlemskapet kan omvandlas till ett vanligt medlemsskap senare om så önskas. Enligt stadgarna ska förtur ges framför andra medlemsansökningar om styrelsen finner det möjligt.


Om föreningen inte klarar av att hantera sitt uppdrag så kommer den läggas ner, fastigheten säljas och medlemsinsatser återbetalas. Eventuell värdeökning på fastigheten tilldelas efter hur stor kapitalinsats du gjort.


FÖRLAGSANDEL - EN TRYGG INVESTERING

För att kunna restaurera gården och betala av banklånet vi tog i samband med köpet behöver Skaftögårdens Vänner även dig som enbart vill investera pengar. Då kan du gå in med kapital i föreningen via så kallade förlagsandelar. Detta är en god idé för dig som vill placera dina pengar säkert och långsiktigt i ett socialt och ekologiskt hållbart företagande.


En förlagsinsats medför inget medlemsskap, det vill säga du förväntas inte delta i föreningsarbetet och har ingen rösträtt. Du får bo på gården som vilken annan hyresgäst som helst. Istället skrivs ett förlagsandelsbevis där villkoren för investeringen specificeras. Föreningen kan erbjuda en ränta på insatt kapital om 2,25%, men vill du hellre ha ränta i form av t.ex. gratisnätter på Skaftögården går det givetvis bra.


Du binder pengarna för minst fem år, vilket ger föreningen tid att konsolideras samt att utveckla fastigheten. Om du efter detta önskar avsluta får du tillbaka investerad summa med överenskommen ränta.


Avkastningen föreningen kan erbjuda är lägre än många andra företagsinvesteringar, men möjligheten att bidra med något positivt för Skaftö, människor och miljön här är desto större! Jämfört med räntan på traditionellt sparande på banken är det en god investering.


Om föreningen inte klarar av att hantera sitt uppdrag så kommer den läggas ner, fastigheten säljas och insatser återbetalas. Eventuell värdeökning på fastigheten delas inte ut till förlagsandelshållare.


Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer!

havet
stranden 5
omgivningarna
huset 1
lek på gården 3
lek på gården 4
allrummet 8
köket 2
vass

För bokningar: 

Adress: 

Skaftögården SKAFTÖ

451 78 Fiskebäckskil

För frågor om föreningen: 

Kontaktperson Per Hallström+46(0)736214001

Kontakperson Sara Hallström

+46(0)736507733

E-post

info@skaftogarden.com

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN

Genom att bli medlem får du möjligheten att semestra på västkusten och bo på gården med nära och kära varje sommar! Samtidigt möjliggör du för många andra att bo och vistas i gemenskap på denna fina plats.


Ett medlemskap medför att du och ev. medföljande barn garanterat får möjlighet att bo på gården under ett par härliga sommarveckor varje år - under många år framöver. Det blir som att ha en stor sommarstuga med egen strand, men du har den ihop med andra!


Vi är i dagsläget ett trettiotal medlemmar och kommer efter det här första året att utvärdera hur stor föreningen bör vara med tanke på gårdens kapacitet. 


Alternativt kan du enbart stödja den ekonomiska föreningens verksamhet genom att gå in med kapital, läs mer om det under rubriken Investera i föreningen.


MEDLEMSSKAP - ANSVAR OCH FÖRTUR

Skaftögårdens Vänner är en kooperativ ekonomisk förening där du som medlem tar ansvar på olika sätt i föreningen. Det kommer inte finnas avlönad personal så administration, ekonomi, skötsel av gården, verksamheten sköts av medlemmarna.

För att bli medlem går du in med 125 000 kronor som insats och får en andel av föreningen. Pengarna binds till en början i föreningen för fem år. Om någon önskar avsluta sitt medlemskap återbetalas samma summa efter att de fem åren gått, utan ränta.


Alla vuxna i ett hushåll som vill nyttja gården förväntas bli medlemmar. Som medlem har du rösträtt och ett visst ansvar för föreningen och/eller fastigheten. Det kommer finnas möjlighet att vistas här även övrig tid, när gården inte är uthyrd.


Medlemsinsatserna används som en del av finansieringen för köpet av gården och nödvändig upprustning. Vi ser positivt på möjlighet av att gå in med en större insats, vilket ger dig större andelar av föreningen men inte fler röster på föreningens årsmöte.


Om föreningen inte klarar av att hantera sitt uppdrag så kommer den läggas ner, fastigheten säljas och medlemsinsatser återbetalas. Eventuell värdeökning på fastigheten tilldelas efter hur stor kapitalinsats du gjort.

En pärla vid kusten!


OM FASTIGHETEN

Fastigheten är hela sex hektar stor och sträcker sig över klippor och ängar ner till havet. Tre fjärdedelar av ytan ligger inom naturskyddat område och en tredjedel inom strandskydd. Hela fastigheten ligger inom riksintresset för friluftsliv och Bohusleden passerar även nära.


Lägergården byggdes som en så kallad barnkoloni på 1940-talet. Den befintliga gårdsmiljön består av en huvudbyggnad med 14 enkla sovrum, två allrum, ett stort kök, en liten lägenhet och källare med dusch. På gården finns ett fristående toaletthus och ett enkelt "pingishus". Från lägergårdens allrum och terrass kan man sommartid se solnedgången över Västerhavet och Lysekil.


Byggnaderna har underhållits sparsamt de senaste åren så viss renovering behövs göras omgående. Fastigheten har en stor avloppstank och egen brunn.

Till platsen kommer man med bil eller med buss. Att åka kollektivt hit och vidare ut på ön medför en dryg kilometers promenad från öns huvudväg längs en vacker grusväg. Andra grusvägar och vandringsleder tar en till personfärjan över Gullmarsfjorden till Lysekil.ETT HÅLLBART PROJEKT

Skaftögårdens Vänner vill bevara och försiktigt utveckla denna plats som redan är väl anpassad till miljön och utformad för större grupper. Det är ett både ekologiskt och socialt hållbart sätt att förvalta en fin plats åt eftervärlden.


Att riva och bygga nytt innebär alltid en miljöbelastning. Likaså är det bättre att nyttja en befintlig lägergård till just denna sortens verksamhet, än att exempelvis bygga om huset till privatbostad.


Även mindre och obebyggda fastigheter nära havet säljs lätt för summor på uppemot tio årslöner för en genomsnittlig svensk. Men att gå ihop och hjälpas åt att investera i en fastighet där många ryms är både ekonomiskt och socialt mer hållbart.

Att köpa gården och tillgängliggöra den för så många som möjligt kan ses som en altruistisk handling. Men det är även ett hållbart och framtidsinriktat sätt att tänka ekonomiskt.


Försiktigt utvecklar vi en plats som möjliggör för människor med olika förutsättningar och från olika delar av landet att kunna vistas här på läger, kurser eller med släkt och vänner.