SKAFTÖGÅRDENS VÄNNER

Vi gör någonting stort – tillsammans!


SKAFTÖGÅRDENS VÄNNER

Skaftögårdens Vänner är en nystartad kooperativ ekonomisk förening som har bildats för att bevara och varsamt utveckla lägergården på Skaftö som en hållbar mötesplats vid havet, av och för många. Vi vill att denna plats ska få vara en plats som många kan nyttja för gemenskap och semesterliv. Detta gör vi genom att hyra ut gården till föreningar, organisationer och privatpersoner med intresse av att ha kurser eller lägerverksamhet i vackra omgivningar.Initiativet att bilda en förening har tagits av människor med stark koppling till platsen, som varit på många läger på gården och ser dess nuvarande värde och potential. Genom att bevara och nyttja lägergården kan Skaftö fortsätta upptäckas och älskas av många och den lokala handeln och besöksnäringen stärkas.

Adress: 

Skaftögården SKAFTÖ

451 78 Fiskebäckskil

För bokningar: 

För frågor om föreningen: 

Kontaktperson Per Hallström+46(0)736214001

E-post

info@skaftogarden.com

En pärla vid kusten!


OM FASTIGHETEN

Fastigheten är hela sex hektar stor och sträcker sig över klippor och ängar ner till havet. Tre fjärdedelar av ytan ligger inom naturskyddat område och en tredjedel inom strandskydd. Hela fastigheten ligger inom riksintresset för friluftsliv och Bohusleden passerar även nära.


Lägergården byggdes som en så kallad barnkoloni på 1940-talet. Den befintliga gårdsmiljön består av en huvudbyggnad med 14 enkla sovrum, två allrum, ett stort kök, en liten lägenhet och källare med dusch. På gården finns ett fristående toaletthus och ett enkelt "pingishus". Från lägergårdens allrum och terrass kan man sommartid se solnedgången över Västerhavet och Lysekil.


Byggnaderna har underhållits sparsamt de senaste åren så viss renovering behövs göras omgående. Fastigheten har en stor avloppstank och egen brunn.

Till platsen kommer man med bil eller med buss. Att åka kollektivt hit och vidare ut på ön medför en dryg kilometers promenad från öns huvudväg längs en vacker grusväg. Andra grusvägar och vandringsleder tar en till personfärjan över Gullmarsfjorden till Lysekil.ETT HÅLLBART PROJEKT

Skaftögårdens Vänner vill bevara och försiktigt utveckla denna plats som redan är väl anpassad till miljön och utformad för större grupper. Det är ett både ekologiskt och socialt hållbart sätt att förvalta en fin plats åt eftervärlden.


Att riva och bygga nytt innebär alltid en miljöbelastning. Likaså är det bättre att nyttja en befintlig lägergård till just denna sortens verksamhet, än att exempelvis bygga om huset till privatbostad.


Även mindre och obebyggda fastigheter nära havet säljs lätt för summor på uppemot tio årslöner för en genomsnittlig svensk. Men att gå ihop och hjälpas åt att investera i en fastighet där många ryms är både ekonomiskt och socialt mer hållbart.

Att köpa gården och tillgängliggöra den för så många som möjligt kan ses som en altruistisk handling. Men det är även ett hållbart och framtidsinriktat sätt att tänka ekonomiskt.


Försiktigt utvecklar vi en plats som möjliggör för människor med olika förutsättningar och från olika delar av landet att kunna vistas här på läger, kurser eller med släkt och vänner.