VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här besvaras frågor allt eftersom de uppstår

FRÅGOR OM MEDLEMSKAP


 • Hur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att först anmäla intresse. Föreningen gör en bedömning om du uppfyller stadgarnas krav vad gäller engagemang i föreningen och om behov av nya medlemmar föreligger. Godkänns din ansökan betalar du sedan in medlemsinsatsen.


  • Hur många medlemmar har föreningen och hur många ska vi bli?

  Just nu är vi 32 aktiva medlemmar. Vi tror det är rimligt organisatoriskt att inte vara så många fler än vad som får plats på gården samtidigt. Men det finns en intresselista för fler intresserade!


  • Hur kommer medlemsinsatserna att användas?

  Medlemmarnas insatser har använts för att köpa fastigheten. Mer kapital behövs nu för nödvändiga renoveringar av gårdens byggnader.


    • Kan man vara endast 1 betalande medlem i en familj?

    Ja, det kan man. Men vi ser det som önskvärt att alla vuxna i ett hushåll går in som medlemmar om hushållet som helhet önskar nyttja gården. Dessutom nyttjar endast medlemmar (inkl. barn) gården gratis. Föreningen är i stort behov av medlemsinsatserna för att kunna minska lånekvoten samt att restaurera det nödvändigaste.


    • Påverkas min personliga kreditvärdighet av att vara medlem i en ekonomisk förening?

    Nej, föreningen är en självständig juridisk person. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen (om föreningen skulle sköta sig riktigt illa).


      • Hur mycket kan jag förväntas behöva engagera mig?

      Det är såklart svårt att svara på exakt. Men en förening står och faller med dess aktiva medlemmar. Självklart förväntas du vara intresserad och engagerad i någon mån. Tänk på detta som att du skaffar dig ett sommarhus. Alla hus måste ses över, underhållas över tid och betalas räkningar för osv. Fördelen med en förening är att du kan vara mer aktiv med sådant som just du är bra på eller tycker är roligt, eller engagera dig periodvis. 


      • Kommer byggnaden renoveras av medlemmarna själva eller upphandlas en byggare?

      Det får vi se när vi vet mer om omfattningen. Sannolikt kan en kombination vara bra. Var beredd på att det kan behövas någon slags "arbetsläger" framöver.

      FRÅGOR OM ATT AVSLUTA MEDLEMSKAP

       

      • Kommer det vara ett krav att skaffa ersättande medlem om man vill gå ur föreningen?

      Nej.


      • Kan man sälja sin medlemsandel?

      Ja det går bra. Den som köpt andelen måste dock ansöka om medlemskap. Om den inte beviljas (av styrelsen) återbetalas medlemsinsatsen till köparen.

       

      • Vad händer om många medlemmar vill gå ur samtidigt?

      Om föreningen inte får in nya medlemmar och behöver betala stora summor som inte kan täckas av lån eller förlagsinsatser kommer fastigheten att säljas och föreningen avvecklas.

       

      • Vad händer om föreningen behöver avvecklas?

      Då säljs fastigheten. Utbetalningar görs i ordningen: 1. Skulder för lån etc 2. Återbetalning av förlagsinsatser 3. Återbetalning av medlemsinsatser. Då föreningens kapital är bundet i fastigheten Skaftö 1:54 kommer försäljningen av denna avgöra hur mycket pengar som finns att betala ut. Ev. värdeökning på fastigheten tilldelas medlemmar utefter hur många andelar dessa har i föreningen.

      FRÅGOR OM ATT NYTTJA OCH HYRA GÅRDEN


      • Hur mycket kan medlemmar förvänta sig att kunna nyttja gården?

      Tanken initialt är att avsätta fyra-sex veckor per sommar till medlemmar. Detta kommer utvärderas efterhand. Utöver det kommer platsen vara tillgänglig när den inte är uthyrd. Det finns tankar om att isolera delar av huvudbyggnaden och i framtiden nyttja den större del av året.


      • Vore det inte bra om gården vore tillgänglihetsanpassad?

      Givevis vill vi att gården ska vara öppen och möjlig att nyttja för alla. Detta kräver investeringar i viss ombyggnation. Beslut om detta och likanande frågor tas på årsmöten.


      • Kommer det vara möjligt att bjuda in andra än medlemmar under medlemsveckorna?

      Givetvis, i mån av plats. Då vi räknar med att bli ca 20 hushåll tror vi inte det kommer bli problem att få plats med fler på gården under medlemsveckorna än bara medlemmar. Icke-medlemmar betalar förstås för sin vistelse.


       • Vad kommer det kosta att hyra hela gården?

       Cirka 45 000 kronor inkl. moms per vecka eller cirka 7 000 kronor per dag. Motsvarar cirka 170 kronor per bädd och natt.

       FRÅGOR OM INVESTERING, EKONOMI OCH JURIDIK


        • På vilket sätt är detta en bra investering?

        Det är framförallt marken, den stora fastigheten som helhet, som har ett ekonomiskt värde idag. Fastigheter vid kusten förväntas ha ett fortsatt högt värde. Pengarna är därmed tryggt placerade med själva fastigheten som säkerhet, samtidigt som du garanterar att gården finns kvar att nyttja.

         

        • Vad gäller för vinstuttag från verksamheten?

        Vi har inget intresse av vinst från verksamheten utöver vad som är nödvändigt för att kunna betala ränta till de som investerat i förlagsandelar. Vad som sker med eventuell framtida vinst från verksamheten beslutas av medlemmarna. Inom överskådlig framtid kommer ev. vinst användas för att återbetala lån.


        • Vad gäller för vinstuttag vid eventuell försäljning?

        Om föreningen lägger ner och gården säljs kommer eventuell vinst betalas ut till medlemmar, aktiva och investerande, efter hur stor kapitalinsats du gjort genom medlemsandelen. 


        Förlagsandelar ger inte del av vinst vid eventuell försäljning. Istället ges årlig ränta på insatt kapital om 2,25% (den summan kan även bytas mot gratisnätter på Skaftögården).